Tutkimukset

Näkymiä digitalisoitumiskehityksen ajureihin, haasteisiin ja kyvykkyyksiin B2B-liiketoiminnassa Suomessa.