Terms and Conditions

Gartnerin ylläpitämiin, osoitteessa www.marketvisio.fi sijaitseviin internetsivuihin (jäljempänä “Sivut”) sovelletaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttäjä (jäljempänä “Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan ehtoja avaamalla jonkin Gartner LINE -verkkopalvelun Sivun. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan.

Gartner LINE -verkkopalvelun Sivut sisältävät tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua materiaalia. Verkkopalvelu itsessään on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti näissä käyttöehdoissa myönnetä, pidätetään. Käyttäjällä ei siten ole oikeutta tallentaa, kopioida, levittää, näyttää julkisesti tai muuten kaupallisesti hyödyntää Sivuja tai niiden osia missään muodossa ilman Gartnerin tai muun oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus katsella ja lukea Sivuja sekä tulostaa Sivuja tai Sivujen osia omaa henkilökohtaisesta käyttöä varten.

Gartner LINE -verkkopalvelun Sivut toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Gartner ei takaa sitä, että Sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Gartner ei anna mitään takuuta Sivujen saatavuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Gartner ei siten vastaa tarjotun verkkopalvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Gartner ja muut sisällöntuottajat pidättävät itselleen oikeuden tehdä Sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

Käyttäjällä voi olla Sivujen kautta pääsy muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin sivuihin, palveluihin tai sisältöön, jonka käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen tai sopimusten hyväksymistä. Gartner ei ota minkäänlaista vastuuta niiden sivujen/Sivujen sisällöstä, joihin on linkkiyhteys Gartner LINE -verkkopalvelun sivujen kautta ja/tai jotka on tehty jonkun muun kuin Gartnerin toimesta.

Lähettämällä aineistoa jollekin Gartnerin palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai WWW-sivujen välityksellä, Käyttäjä myöntää Gartnerille oikeuden maksutta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa lähetetty aineisto yleisön saataviin. Gartner ei vastaa Käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä.

Gartner käyttää evästeitä tällä Sivustolla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa kiintolevyllesi. Evästeet sisältävät tietoja, joita voi lukea siihen verkkoalueeseen kuuluva verkkopalvelin, joka loi evästeen sinulle. Gartner saattaa sijoittaa Sivustoonsa myös kolmansien osapuolien evästeitä, joiden avulla voidaan laatia tilastoja. Gartner kieltää kolmansia osapuolia selvittämästä käyttäjien henkilötietoja Sivustonsa evästeiden avulla. Käyttäjä voi joko hyväksyä tai torjua evästeet. Mikäli Käyttäjä ei torju evästeitä, Käyttäjä on hyväksynyt niiden käytön. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta yleensä voit muokata selaimesi asetuksia halutessasi torjua evästeet. Evästeiden torjuminen voi aiheuttaa Sivujen tai niiden osan toimimattomuuden.

Gartner pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.