Työkirja koronan vaikutusten hallinnointiin teknologia- ja ICT-palvelutuottajille

Julkaistu:
23.06.2020
Analyytikot:

Hanna Kärki, Susanna Silvennoinen

Vuodelle 2020 tehdyt liiketoimintasuunnitelmat, strategiavalinnat ja aloitteet eivät enää pidä paikkaansa. Yritysjohdon tulee mobilisoida työntekijät ja asiakkaat kohti tulevaisuutta ymmärtämättä täysin millainen se tulee olemaan. Työkirjan tarkoituksena on antaa yleiskuva niistä toimenpiteistä, joita teknologia- ja IT-palvelutuottajien tulisi huomioida navigoidessaan koronapandemian keskellä. Toimenpiteet auttavat prosessoimaan liiketoiminnan häiriöitä systemaattisesti ja ennaltaehkäisevästi, turvatakseen toiminnan jatkuvuuden.

Ota yhteyttä