Työasemavirtualisointi Suomessa 2015

Organisaatioiden työasemien virtualisointi etenee odotettua hitaammin

Julkaistu:
27.02.2015
Tutkijat:

Mika Rajamäki, Silja Zetterman

Työasemien virtualisointi ei saanut suomalaisissa organisaatioissa samanlaista jalansijaa kuin palvelinpuolella on tapahtunut, Gartnerin mukaan. Vaikka lähes puolet tutkimuksen organisaatioista on virtualisoinut työasemiaan, jää virtualisointiaste tyypillisesti hyvin alhaiseksi – alle viiteen prosenttiin.

Epäily kustannusten kasvusta jarruttaa organisaatioiden intoa työasemien virtualisoinnin aloittamisessa. ”Vaikka monet organisaatiot ovat kiistatta saavuttaneet hyötyjä, esimerkiksi tarvittavan ylläpidon ja tuen vähentymisen ja keskitetyn valvonnan helpottumisen myötä, tavoitellut kustannusten säästöt eivät ole välttämättä toteutuneet”, toteaa Gartnerin analyytikko Mika Rajamäki.

Monelle organisaatiolle ikävänä yllätyksenä ovat tulleet ohjelmistolisenssien sekä palvelin- ja konesali-infrakustannusten kasvu. Myös käytäntö, jossa ylläpidetään samaan aikaa useampaa eri laiteympäristöä, virtualisoitua ja perinteistä, on saattanut nostaa kustannuksia. ”Osassa organisaatioita päättäjät ovat selvästi pettyneet, kun tavoiteltu ROI ei ole toteutunut”, Rajamäki jatkaa.

Tutkimuksen toteutus ja tavoite

”Työasemavirtualisointi Suomessa 2015” -tutkimuksen tavoitteena on selvittää työasemavirtualisoinnin etenemistä sekä etenemisen ajureita ja esteitä Suomessa toimivissa organisaatioissa.

Tutkimuksen toteutus perustuu puhelimitse toteutettuihin haastatteluihin ja verkossa tehtyyn tiedonkeräykseen. Kyselyt on toteutettu marraskuun 2014 ja tammikuun 2015 välisenä aikana.

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten työasemien virtualisointi etenee suomalaisissa organisaatioissa?
 • Mitkä ovat työasemavirtualisoinnin ajurit ja esteet?
 • Minkälaisia kokemuksia organisaatioilla on työasemavirtualisoinnin eduista ja haitoista?
 • Mitkä ovat suosituimmat teknologiat työasemien virtualisoinnissa?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen taustaa ja määritelmiä
 • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
 • Työasemavirtualisoinnin yleisyys
 • Virtualisointiteknologiat ja käytetyt palveluntarjoajat
 • Virtualisoinnin ajurit, hyödyt ja haitat
 • Virtualisoinnin esteet
 • Liite: Taustatietoja vastaajista