Tietoliikennemarkkinoiden loppukäyttäjäkulutus laskee 3,74 miljardiin euroon, laskien 2,1 prosenttia, Suomessa vuonna 2017, ennustaa Gartner

Julkaistu:
15.02.2017

Matkapuhelinmarkkinoille arvioidaan 5,7 prosentin laskua vuonna 2017

Espoo, Suomi, 15. helmikuuta 2017 – Suomen tietoliikennemarkkinoiden loppukäyttäjäkulutus päätyy 3,74 miljardiin euroon vuonna 2017, laskien 2,1 prosenttia vuodesta 2016, ennustaa Gartner Inc. (katso taulukko 1). Ennusteen mukaan tietoliikennemarkkinoiden negatiivinen kehitys jatkuu 2,2 prosentin laskulla myös vuonna 2018.

Taulukko 1: Suomen tietoliikennemarkkinat ennuste 2016-2018, loppukäyttäjäkulutus (milj. euroa)

2016 2016
Kasvu (%)
2017 2017
Kasvu (%)
2018 2018
Kasvu (%)
3.827 -0,9 3.736 -2,1 3.654 -2,2

Lähde: Gartner (tammikuu 2017)

Suomen tietoliikennemarkkinoiden negatiivista kehitystä ovat vauhdittaneet kiinteän verkon palveluiden voimakas alastulo, joka päätyy Gartnerin ennusteen mukaan 875 miljoonaan euroon vuonna 2017, laskien 6,5 prosenttia.

”Kiinteän puhemarkkinan puolella liittymä- ja puhelumäärien lasku sekä yleinen kiinteän verkon ylläpitokustannustason nousu ovat johtaneet siihen, että palveluntarjoajat ovat nostaneet reilusti kiinteän verkon puhelinliittymien hintoja. Puhepalvelut ovat siirtyneet mobiiliksi, joten operaattoreiden suhteellinen kiinteän puheen kustannus kasvaa”, kertoo Gartner principal research analyst Toni Nygrén. Vuonna 2018 kiinteän verkon palveluihin arvioidaan kulutettavan 822 miljoonaa, joka tarkoittaa 6,1 prosentin laskua edellisvuodesta.

Gartnerin arvion mukaan mobiiliverkon palvelumarkkinan arvo nousi 2,05 miljardiin vuonna 2016, noin 2,4 prosentin kasvulla. Rajoittamattoman mobiililaajakaistan käyttöönotto on ollut odotettua nopeampaa, joka nostaa mobiilimarkkinat hienoiseen nousuun. Käyttäjät ovat valmiita maksamaan ilman datakattoa olevista nopeista mobiililiittymistä aikaisempaa enemmän. Ennusteen mukaan mobiiliverkon palvelumarkkinan arvo jatkaa kasvuaan lähivuosina ja tulee olemaan 2,08 miljardia vuonna 2017 (1,3 prosentin kasvu) sekä 2,09 miljardia vuonna 2018 (0,5 prosentin kasvu).

Matkapuhelinmarkkinoiden arviodaan laskevan 5,7 prosenttia vuonna 2017

Gartner arvioi Suomen matkapuhelinmarkkinoiden arvon päätyvän 782 miljoonaa euroon vuonna 2017, 5,7 prosentin laskulla. Vuonna 2016 markkinoiden arvo oli 829 miljoona, jossa arvon laskua edellisvuoteen oli ainoastaan 0,4 prosenttia. ”Puhelinten keskihinta on laskenut ja tämä vaikuttaa myös myyntilukuihin. Laitteiden myynnissä kappalemääräisesti mitattuna ei ole niin dramaattista pudotusta”, kommentoi Toni Nygrén. Gartnerin selvityksen mukaan, kappalemääräistä myyntiä arvioitaessa, volyymivaihtelu on muutaman prosentin luokkaa. Vuonna 2018 Suomen matkapuhelinmarkkinoiden arvioidaan laskevan edelleen (5,2 prosenttia), päätyen 727 miljoonan euroon.

Gartnerin Suomen tietoliikennemarkkinat ennuste perustuu marras-joulukuussa 2016 käytettävissä olleisiin tietoihin ja kokonaistalouden kasvunäkymiin. Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen kiinteän verkon ja mobiiliverkon palveluiden sekä päätelaitemyynnin (matkapuhelimet) kehitystä. Tietoliikennemarkkinoiden arvoa mitataan tässä analyysissä loppukäyttäjäkulutuksella (end user spending).

About Gartner

Gartner, Inc. (NYSE: IT) is the world’s leading information technology research and advisory company. Gartner delivers the technology-related insight necessary for its clients to make the right decisions, every day. From CIOs and senior information technology (IT) leaders in corporations and government agencies, to business leaders in high-tech and telecom enterprises and professional services firms, to supply chain professionals, digital marketing professionals and technology investors, Gartner is the valuable partner to clients in more than 10,000 distinct enterprises. Gartner works with clients to research, analyze and interpret the business of IT within the context of their individual roles. Gartner is headquartered in Stamford, Connecticut, USA, and has almost 9,000 associates, including 1,900 research analysts and consultants, operating in more than 90 countries. For more information, visit www.gartner.com