Suomessa suurten IT-palvelutalojen tunnettuudessa lähes 10 prosenttiyksikön notkahdus kahdessa vuodessa, sanoo Gartnerin tutkimus

Ohjelmistovalmistajien tunnettuutta IT-palveluntarjoajana siivittävät pilvipalvelut

Julkaistu:
06.04.2016

ESPOO, Suomi, 6. huhtikuuta 2016 – Suurten IT-palvelutalojen tunnettuus potentiaalisena palveluntarjoajana on laskenut vuoden 2014 tutkimuksesta yhdeksän prosenttiyksikköä, sanoo Gartnerin Suomessa tehty tutkimus. Vuonna 2014 suurien IT-palvelun osuus tunnettuudessa oli 54 prosenttia – vuoden 2016 tuloksissa tunnettuus on laskenut 45 prosenttiin (katso taulukko 1).

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin web-kyselynä ja puhelinhaastatteluina joulukuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 203 vastaajaa, jotka edustavat  organisaatioita eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta. Haastateltavat edustavat pääasiassa tietohallintoa (97 % vastaajista).

Organisaatiot hakevat aktiivisesti vaihtoehtoja perinteisten palveluntarjoajien käyttämisen sijaan, mikä todennäköisesti konkretisoituu jatkossa useankin suuren palveluntarjoajien IT-palveluliikevaihdon laskuna”, kommentoi Mika Rajamäki, Gartner principal reseach analyst.

Kilpailu pelikentällä kiristyy. Pilvipalvelut ovat siivittäneet ohjelmistovalmistajien tunnettuuden kehitystä positiiviseen suuntaan potentiaalisina IT-palveluntarjoajina – vuodesta 2014 vuoteen 2016 tunnettuus on kasvanut viisi prosenttiyksikköä. Kasvu todennäköisesti jatkuu myös lähitulevaisuudessa. Sovelluspalveluissa on nähtävissä pienten ja keskisuurten ohjelmistotalojen esiinmarssi. Operaattorit ovat pilvipalveluiden avulla voimistaneet asemaansa IT-Infrastruktuuripalveluiden tarjoajina.

Taulukko 1: Top 3 Palveluntarjoajatyyppien tunnettuuden kehitys vuosina 2014 ja 2016

Palveluntarjoajatyyppi %-osuus maininnoista
  2014 2016
Suuri IT-palvelutalo 54 % 45 %
Operaattori 12 % 15 %
Ohjelmistovalmistaja 8 % 13 %

Lähde: Gartner (maaliskuu 2016)

Ohjelmistovalmistajat ovat nopeimmin kasvanut palveluntarjojatyyppi. Tämä selittyy pitkälti yritysten liiketoiminnan muutoksesta – ohjelmistolisenssimyyjistä on tullut pilvipalveluja tarjoavia IT-palveluyrityksiä. Gartnerin IT-markkinat-tutkimuksen mukaan, kuluvana vuonna ohjelmistomarkkinat kasvavat neljän prosentin ja IT-palvelut kolmen ja puolen prosentin vauhtia. Lisäksi Gartner on aiemmin ennustanut, että ohjelmisto- ja palvelumyynti tulee jatkamaan positiivista kehitystään molempien kasvun nopeutuessa noin neljään ja puoleen prosenttiin vuosina 2017-2018.

Yksityskohtaisempaa tietoa on saatavilla ”IT-palveluntarjoajien käyttäminen 2016” -katsauksesta. Tutkimuksessa tavoitteena on selvittää IT-palveluntarjoajien tunnettuutta ja käyttämistä asiakasorganisaatioiden näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan organisaatioiden IT-palveluostamista sekä arvioita pääasiallisesta IT-palveluntarjoajasta.

Gartner analysts will further explore how to drive innovation with major providers at the Gartner Sourcing & Strategic Vendor Relationships Summits 2016, June 6-7 in London, UK and September 21-23  in Grapevine, Texas. You can also follow updates before and during the events on Twitter using the hashtag #GartnerSSVR.

About Gartner

Gartner, Inc. (NYSE: IT) is the world’s leading information technology research and advisory company. The company delivers the technology-related insight necessary for its clients to make the right decisions, every day. From CIOs and senior IT leaders in corporations and government agencies, to business leaders in high-tech and telecom enterprises and professional services firms, to technology investors, Gartner is the valuable partner to clients in approximately 10,000 distinct enterprises worldwide. Through the resources of Gartner Research, Gartner Executive Programs, Gartner Consulting and Gartner Events, Gartner works with every client to research, analyze and interpret the business of IT within the context of their individual role. Founded in 1979, Gartner is headquartered in Stamford, Connecticut, USA, and has 7,900 associates, including more than 1,700 research analysts and consultants, and clients in more than 90 countries. For more information, visit www.gartner.com