Suomessa 44 prosenttia organisaatioista kasvattaa mobiilihankkeiden investointejaan vuonna 2016, sanoo Gartner

Julkaistu:
20.11.2016

Gartnerin Suomessa tehty tutkimus kertoo, että 44 prosenttia organisaatioista kasvattaa mobiilihankkeiden investointejaan vuonna 2016. Mobiliteetin ja mobiilisovellusten hyödyntäminen nähdään tärkeänä osana digitalisoitumiskehitystä. Organisaatiot ovat alkaneet panostamaan IoT-verkkoihin, mutta mobiililaitteiden rooli tässä kehityksessä on toistaiseksi vähäinen.

Mobiilisovellusten ja IoT:n hyödyntäminen 2016 -raportissa selvitetään mikä on mobiilisovellusten hyödyntämisen taso organisaatioissa sekä mitkä ovat kehityksen painopisteet ja esteet.

Tutkimuksen toteutus perustuu puhelimitse (163)  sekä webissä (36) toteutettuihin haastatteluihin. Tiedonkeruu toteutettiin aikavälillä toukokuu – kesäkuu 2016. Tutkimukseen osallistui yhteensä 193 organisaatiota.