Suomen tietoliikennemarkkinat – kesäkuun 2020 katsaus

Julkaistu:
23.06.2020
Analyytikot:

Susanna Silvennoinen, Hanna Kärki

Analyysin tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen tietoliikennemarkkinan tilanteesta keskellä maailmanlaajuista koronapandemiaa. Analyysi perustuu toukokuussa 2020 käytettävissä olleisiin tietoihin ja kokonaistalouden näkymiin, mm. Suomen talouselämän toimijoiden esittämiin arvioihin markkinasta sekä Gartnerin tutkimuksiin ja ulkoisiin tietolähteisiin perustuviin kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tietoihin ja analyyseihin. Tietoliikennemarkkinat tässä analyysissä tarkoittaa loppukäyttäjäkulutusta (end user spending): rahamäärä, jonka yritykset, muut organisaatiot ja kotitaloudet käyttävät tietoliikennepalveluihin ja -laitteisiin.

Ota yhteyttä