Suomen tietoliikennemarkkinat 2016-2020 – Joulukuun 2017 -katsaus

Gartnerin tietoliikennemarkkina-analyysin tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen tietoliikennemarkkinoiden arvosta ja kehityksestä. Analyysi sisältää päivitetyn ennusteen vuosille 2016 – 2020.

Julkaistu:
12.12.2017
Analyytikko

Toni Nygrén

Ennuste perustuu tammi –  marraskuussa 2017 käytettävissä olleisiin tietoihin ja kokonaistalouden kasvunäkymiin.

Tietoliikennemarkkinoiden arvolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa loppukäyttäjäkulutusta eli rahamäärää, jonka kuluttajat, yritykset ja muut organisaatiot käyttävät tietoliikennepalveluihin ja -laitteisiin.

Markkinatietojen arvioinnissa on käytetty hyväksi sekä Gartnerin tutkimuksiin että ulkoisiin tietolähteisiin perustuvia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tietoja ja analyyseja.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

  • Tutkimuksen taustaa
  • Yleisiä Suomen talouden näkymiä
  • Suomen kuluttajat ja suhdanteet
  • Yhteenveto
  • Mobiiliverkon palvelut
  • Kiinteän verkon palvelut
  • Päätelaitemarkkina
  • Liite: määritelmät