Suomen tietoliikennemarkkinat 2015-2019 Tammikuun 2017 -katsaus

Gartnerin arvion mukaan mobiiliverkon palvelumarkkinan ennustetaan hiukan piristyvän tarkastelujakson 2014-2019 aikana.

Julkaistu:
27.01.2017
Asiantuntijat:

Toni Nygrén

Gartnerin arvion mukaan mobiiliverkon palvelumarkkinan ennustetaan hiukan piristyvän tarkastelujakson 2014-2019 aikana. Vuonna 2016 mobiiliverkon palvelulumarkkinan arvo nousi noin 2,5 prosenttia.

Suomen kiinteän verkon markkina laski viime vuonna 7,8 prosenttia ja markkinan kehitys jatkuu laskusuuntaisena vuoden 2019 loppuun saakka.

Tutkimus antaa kokonaiskuvan Suomen tietoliikennemarkkinoiden arvosta ja markkinoiden arvon kehityksestä vuoteen 2019 saakka.

Tutkimuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen tietoliikennemarkkinoiden arvosta ja markkinoiden arvon kehityksestä vuoteen 2019 saakka. Tietoliikennemarkkinoiden arvolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa loppukäyttäjäkulutusta, joka muodostuu rahamäärästä, jonka yritykset, muut organisaatiot ja kuluttajat käyttävät tietoliikennepalveluihin ja matkapuhelimiin kotimaassa. Esimerkiksi operaattoreiden tekemät infrastruktuuri-investoinnit eivät näy luvuissa, sillä näiden investointien vaikutus arvoon syntyy organisaatioiden ja kuluttajien maksaessa palveluntarjoajien palveluista.

Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen kiinteän verkon ja mobiiliverkon palveluiden sekä päätelaitemyynnin (matkapuhelimet) kehitystä. Tutkimuksessa arvioidaan myös, mitkä tekijät vaikuttavat tietoliikennemarkkinoiden kehitykseen kasvua edistäen ja hidastaen.

Ota yhteyttä

Tutkimuksesta löytyvät vastaukset mm. näihin kysymyksiin

  • Miten Suomen tietoliikennemarkkinat kehittyivät vuonna 2016, ja mitkä ovat näkymät vuosille 2015-2019?
  • Miten matkapuhelimien myynti sekä kiinteän ja mobiiliverkon markkinat kehittyvät osa-alueillaan?
  • Miten älypuhelinalustat jakaantuvat Suomen markkinoilla? Entä yrityksissä?
  • Miten älypuhelinalustat jakaantuvat koko laitekannan osalta?

Sisällysluettelo

  • Yhteenveto
  • Mobiiliverkon palvelut
  • Kiinteän verkon palvelut
  • Päätelaitemarkkina
  • Liite: määritelmät