Suomen tietoliikennemarkkinat 2015-2019 – Kesäkuun 2017 -katsaus

Mobiilidatan määrä mobiiliverkoissa kasvaa kiihtyvällä tahdilla Suomessa. Kiinteän verkon markkina on laskusuuntainen.

Julkaistu:
29.06.2017
Analyytikot: Toni Nygrén

Mobiilidatan määrä mobiiliverkoissa on kasvanut noin 65 prosenttia vuodessa. Vauhti näyttää vaan kiihtyvän viihdepalvelujen lisääntyvän mobiilikäytön myötä sekä nopeimpien mobiilidatayhteyksien tarjotessa parempaa käyttökokemusta.

Laitepuolella Windows Phone -alustan älypuhelimet ovat nopeasti häviämässä markkinoilta ja Android-alustan laitteet nappaavat suuriman osan Huawein ja Samsungin tahdissa.

Gartnerin arvion mukaan Suomen kiinteän verkon markkina laski viime vuonna 7,1 prosenttia ja markkinan kehitys jatkuu laskusuuntaisena vuoden 2019 loppuun saakka.

Verkkovierailuita koskeva uusi EU-lainsäädäntö pakotti operaattorit tarkistamaan roaming-maksujaan. Poiketen odotetusta, roaming-maksut eivät täysin poistuneet, ja eri operaattoreiden välillä on sangen kirjavaa käytäntöä hinnoittelun suhteen.


Tutkimuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen tietoliikennemarkkinoiden arvosta ja markkinoiden arvon kehityksestä vuoteen 2019 saakka. Tietoliikennemarkkinoiden arvolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa loppukäyttäjäkulutusta, joka muodostuu rahamäärästä, jonka yritykset, muut organisaatiot ja kuluttajat käyttävät tietoliikennepalveluihin ja matkapuhelimiin kotimaassa. Esimerkiksi operaattoreiden tekemät infrastruktuuri-investoinnit eivät näy luvuissa, sillä näiden investointien vaikutus arvoon syntyy organisaatioiden ja kuluttajien maksaessa palveluntarjoajien palveluista.

Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen kiinteän verkon ja mobiiliverkon palveluiden sekä päätelaitemyynnin (matkapuhelimet) kehitystä. Tutkimuksessa arvioidaan myös, mitkä tekijät vaikuttavat tietoliikennemarkkinoiden kehitykseen kasvua edistäen ja hidastaen.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

  • Yhteenveto
  • Mobiiliverkon palvelut
  • Kiinteän verkon palvelut
  • Päätelaitemarkkina
  • Liite: määritelmät