Suomen tietoliikennemarkkinat 2014-2018 – heinäkuun 2016 -katsaus

Julkaistu:
11.07.2016
Asiantuntijat:

Toni Nygrén

Hintatason laskun myötä vuonna 2016 kaikki kolme markkinasegmenttiä (mobiiliverkon palvelut, kiinteän verkon palvelut, matkapuhelimet) ovat laskusuuntaisia, sanoo Gartnerin tutkimus. Ennusteen mukaan kokonaismarkkinan CAGR on -1,47 % (2014-2018).

Tutkimuksesta löytyvät vastaukset mm. näihin kysymyksiin:

  • Miten Suomen tietoliikennemarkkinat kehittyivät vuonna 2015, ja mitkä ovat näkymät vuosille 2014-2018?
  • Miten matkapuhelimien myynti sekä kiinteän ja mobiiliverkon markkinat kehittyvät osa-alueillaan?
  • Miten älypuhelinalustat jakaantuvat Suomen markkinoilla? Entä yrityksissä?
  • Miten älypuhelinalustat jakaantuvat koko laitekannan osalta?

Ota yhteyttä

Tutkimuksen sisältö ja tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen tietoliikennemarkkinoiden arvosta ja markkinoiden arvon kehityksestä vuoteen 2018 saakka. Tietoliikennemarkkinoiden arvolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa loppukäyttäjäkulutusta, joka muodostuu rahamäärästä, jonka yritykset, muut organisaatiot ja kuluttajat käyttävät tietoliikennepalveluihin ja matkapuhelimiin kotimaassa. Esimerkiksi operaattoreiden tekemät infrastruktuuri-investoinnit eivät näy luvuissa, sillä näiden investointien vaikutus arvoon syntyy organisaatioiden ja kuluttajien maksaessa palveluntarjoajien palveluista.

Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen kiinteän verkon ja mobiiliverkon palveluiden sekä päätelaitemyynnin (matkapuhelimet) kehitystä. Tutkimuksessa arvioidaan myös, mitkä tekijät vaikuttavat tietoliikennemarkkinoiden kehitykseen kasvua edistäen ja hidastaen.

Sisällysluettelo

  • Yhteenveto
  • Mobiiliverkon palvelut
  • Kiinteän verkon palvelut
  • Päätelaitemarkkina
  • Liite: määritelmät