Suomen tietoliikennemarkkinat 2013-2017 Elokuun 2015 -katsaus

Julkaistu:
28.08.2015
Tutkijat:

Toni Nygrén, Saija Ahlgren

Tutkimuksen sisältö ja tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen tietoliikennemarkkinoiden arvosta ja markkinoiden arvon kehityksestä vuoteen 2017 saakka.

Tietoliikennemarkkinoiden arvolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa loppukäyttäjäkulutusta, joka muodostuu rahamäärästä, jonka yritykset, muut organisaatiot ja kuluttajat käyttävät tietoliikennepalveluihin ja laitteisiin kotimaassa. Esimerkiksi operaattoreiden tekemät infrastruktuuri-investoinnit eivät näy luvuissa, sillä näiden investointien vaikutus arvoon syntyy organisaatioiden ja kuluttajien maksaessa palveluntarjoajien palveluista.

Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen kiinteän verkon ja mobiiliverkon palveluiden sekä päätelaite- ja puhejärjestelmämyynnin kehitystä. Tutkimuksessa arvioidaan myös, mitkä tekijät vaikuttavat tietoliikennemarkkinoiden kehitykseen kasvua edistäen ja hidastaen.

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

  • Miten Suomen tietoliikennemarkkinat kehittyivät vuonna 2014, ja mitkä ovat näkymät vuosille 2013-2017?
  • Miten matkapuhelin- ja muiden puhelinlaitteiden myynti, sekä kiinteän ja mobiiliverkon markkinat kehittyvät osa-alueillaan?
  • Miten älypuhelinalustat jakaantuvat Suomen markkinoilla? Entä yrityksissä?
  • Miten älypuhelinalustat jakaantuvat koko laitekannan osalta?

Sisällysluettelo

  • Yhteenveto
  • Mobiiliverkon palvelut
  • Kiinteän verkon palvelut
  • Päätelaitemarkkina
  • Liite: määritelmät