Suomen tietoliikennemarkkinat 2018-2022 – Joulukuun 2019 katsaus

Gartnerin tietoliikennemarkkina-analyysin tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen tietoliikennemarkkinoiden arvosta ja kehityksestä.

Julkaistu:
20.12.2019
Analyytikot

Susanna Silvennoinen, Hanna Kärki

Analyysi sisältää luvut vuodelta 2018, päivitetyt luvut vuodelle 2019 sekä alustavan ennusteen vuosille 2020-2022.

Tietoliikennemarkkinoiden arvolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa loppukäyttäjäkulutusta eli rahamäärää, jonka kuluttajat, yritykset ja muut organisaatiot käyttävät tietoliikennepalveluihin ja -laitteisiin.

Markkinatietojen arvioinnissa on käytetty hyväksi sekä Gartnerin tutkimuksiin että ulkoisiin tietolähteisiin perustuvia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tietoja ja analyyseja.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tavoite ja menetelmät

Yhteenveto

Suomen tietoliikennemarkkinoiden kehitys

Tietoliikennepalvelujen jakaantuminen, Suomi

Mobiiliverkon ja kiinteän verkon palvelut

Päätelaitemarkkinat

Mobiililaitealustojen uusmyynnin jakaantuminen

Lisäinformaatiota Gartnerilta

Yhteystiedot

Liite: määritelmät