Suomen tietoliikennemarkkinat 2017-2021 – Joulukuun 2018 -katsaus

Gartnerin tietoliikennemarkkina-analyysin tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen tietoliikennemarkkinoiden arvosta ja kehityksestä.

Julkaistu:
21.12.2018
Analyytikot

Susanna Silvennoinen, Hanna Kärki, Toni Nygrén

Markkinaraportti koostuu zip-tiedostosta, jonka sisältä löytyy PDF- ja excel-dokumentit. Mikäli Sinulla on ongelmia zip-tiedoston avaamisessa, ota yhteyttä oman yrityksenne IT-tukeen.

Analyysi sisältää luvut vuodelta 2017, päivitetyn ennusteen vuodelle 2018 sekä alustavan ennusteen vuosille 2019-2021.

Tietoliikennemarkkinoiden arvolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa loppukäyttäjäkulutusta eli rahamäärää, jonka kuluttajat, yritykset ja muut organisaatiot käyttävät tietoliikennepalveluihin ja -laitteisiin. Tablettien markkina-arviot on siirretty kesäkuussa 2018  IT-markkinat -raportista Suomen tietoliikennemarkkinat -raporttiin.

Markkinatietojen arvioinnissa on käytetty hyväksi sekä Gartnerin tutkimuksiin että ulkoisiin tietolähteisiin perustuvia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tietoja ja analyyseja.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

  • Tavoite ja menetelmät
  • Yhteenveto
  • Suomen tietoliikennemarkkinoiden kehitys
  • Tietoliikennepalvelujen jakaantuminen, Suomi
  • Mobiiliverkon ja kiinteän verkon palvelut
  • Päätelaitemarkkinat
  • Mobiililaitealustojen uusmyynnin jakaantuminen
  • Lisäinformaatiota Gartnerilta
  • Yhteystiedot
  • Liite: määritelmät