Suomen IT-markkinat – kesäkuun 2020 katsaus

Julkaistu:
23.06.2020
Analyytikot:

Hanna Kärki, Susanna Silvennoinen

Analyysin tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen IT-markkinan tilanteesta keskellä maailmanlaajuista koronapandemiaa. Analyysi perustuu toukokuussa 2020 käytettävissä olleisiin tietoihin ja kokonaistalouden näkymiin, mm. Suomen talouselämän toimijoiden esittämiin arvioihin markkinasta sekä Gartnerin tutkimuksiin ja ulkoisiin tietolähteisiin perustuviin kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tietoihin ja analyyseihin. IT-markkinat tässä analyysissä tarkoittaa loppukäyttäjäkulutusta (end user spending): Investointeja, joita yritykset, muut organisaatiot ja kotitaloudet käyttävät laitteisiin, ohjelmistoihin ja ulkoisiin palveluihin.

Ota yhteyttä