Suomen IT-markkinat 2015-2019 – kesäkuun 2017 katsaus

Gartnerin ennuste Suomen IT-kokonaismarkkinoiden arvoksi vuonna 2017 on 6,86 miljardia ja kasvuennuste 3,2 prosenttia.

Julkaistu:
23.08.2017
Analyytikot:

Susanna Silvennoinen, Sanna Korhonen

Gartnerin päivitetyn ennusteen mukaan Suomen IT-kokonaismarkkinat kasvavat 3,2 prosenttia vuonna 2017 loppukäyttäjäkulutuksella mitattuna päätyen 6,86 miljardiin euroon. Markkinoiden kasvu jatkuu positiivisena ennustejakson loppua kohti – kasvuennuste vuodelle 2018 on 3,3 ja vuodelle 2019 on 3,5 prosenttia.

Tämän markkina-analyysin tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen IT-markkinoiden arvosta ja kehityksestä. Analyysi sisältää luvut vuodelta 2015, päivitetyn ennusteen vuodelle 2016 sekä alustavan ennusteen vuosille 2017-2019. Ennuste perustuu touko-kesäkuussa 2017 käytettävissä olleisiin tietoihin ja kokonaistalouden kasvunäkymiin.

IT-markkinoiden arvoa mitataan tässä analyysissä loppukäyttäjäkulutuksella (end user spending): Rahamäärä, jonka yritykset, muut organisaatiot ja kotitaloudet käyttävät laitteisiin, ohjelmistoihin ja ulkoisiin palveluihin.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

  1. Tavoite, menetelmät ja määritelmät
  2. Yhteenveto
  3. Suomen IT-markkinoiden kehitys
  4. Laitemarkkinat
  5. Ohjelmistomarkkinat
  6. IT-palvelumarkkinat
  7. Lisäinformaatiota Gartnerilta
  8. Yhteystiedot