Suomen IT-markkinat 2014-2018 – kesäkuun 2016 katsaus

Julkaistu:
25.07.2016
Asiantuntijat:

Mika Rajamäki

Suomen IT markkinat 2014-2018 – kesäkuun 2016 katsaus on julkaistu. IT-laitemarkkinoiden hiipuminen on ollut nopeaa ja negatiivinen kehitys tulee edelleen jatkumaan ennustejakson aikana Sen sijaan ohjelmisto- ja IT-palvelumarkkinoiden kohtalainen kasvu jopa hieman kiihtyy jatkossa yleisen taloustilanteen hiljalleen elpyessä. Gartner ennustaa IT-kokonaismarkkinoiden kasvun jatkuvan tänä vuonna 2,4 prosentin vauhtia ja kiihtyvän reiluun kolmeen prosenttiin ennustejakson loppua kohti.

Tutkimuksen tavoite

Gartner on päivittänyt ennusteensa Suomen IT-markkinoiden kehityksestä. ”Suomen IT-markkinat 2014-2018” -tutkimuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen IT-markkinoiden arvosta ja markkinoiden arvon kehityksestä. Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen laitemarkkinoiden, IT-palvelumarkkinoiden ja ohjelmistomarkkinoiden kehitystä.

Minkälaisissa tilanteissa tutkimuksesta saadaan hyötyä?

 • Myynnin budjetoinnissa ja suunnittelussa
 • Tuote- ja palvelukohtaisissa myynnin suunnittelussa
 • Kilpailu- ja markkinatilanteen seurannassa

Ota yhteyttä

Tutkimuksesta vastaukset mm. näihin kysymyksiin:

 • Miten Suomen IT-markkinat kehittyvät vuonna 2016, ja mikä on näkymä vuosille 2017-2018?
 • Miten nykyinen taloustilanne vaikuttaa IT-markkinoihin?
 • Miten laitemarkkinat, ohjelmistomarkkinat ja IT-palvelumarkkinat kehittyvät eri osa-alueillaan?
 • Mitkä olivat johtavat IT-palvelutoimittajat vuonna 2015?

Tutkimuksen sisällysluettelo

 1. Yhteenveto
 2. Tavoite ja menetelmät
 3. Suomen IT-markkinoiden kehitys
 4. Laitemarkkinat
 5. Ohjelmistomarkkinat
 6. IT-palvelumarkkinat