Suomen IT-markkinat 2014-2018, Joulukuun 2015 katsaus

Suomen IT markkinat 2014-2018 – Joulukuun 2015 katsaus on julkaistu.

Julkaistu:
18.01.2016
Tutkijat:

Mika Rajamäki

IT-laitemarkkinoiden hiipuminen on ollut oletettuakin nopeampaa ja negatiivinen kehitys tulee edelleen jatkumaan ennustejakson aikana Sen sijaan ohjelmisto- ja IT-palvelumarkkinoiden kohtalainen kasvu jopa hieman kiihtyy jatkossa yleisen taloustilanteen hiljalleen elpyessä. Gartner ennustaa IT-kokonaismarkkinoiden kasvun jatkuvan tänä vuonna 2,2 prosentin vauhtia ja kiihtyvän reiluun kolmeen prosenttiin ennustejakson loppua kohti.

Tutkimuksen tavoite

Gartner on päivittänyt ennusteensa Suomen IT-markkinoiden kehityksestä. ”Suomen IT-markkinat 2014-2018” -tutkimuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen IT-markkinoiden arvosta ja markkinoiden arvon kehityksestä. Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen laitemarkkinoiden, IT-palvelumarkkinoiden ja ohjelmistomarkkinoiden kehitystä.

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

  • Miten Suomen IT-markkinat kehittyvät vuonna 2016, ja mikä on näkymä vuosille 2017-2018?
  • Miten nykyinen taloustilanne vaikuttaa IT-markkinoihin?
  • Miten laitemarkkinat, ohjelmistomarkkinat ja IT-palvelumarkkinat kehittyvät eri osa-alueillaan?
  • Mitkä olivat johtavat IT-palvelutoimittajat vuonna 2014?

Sisällysluettelo

  1. Yhteenveto
  2. Tavoite ja menetelmät
  3. Suomen IT-markkinoiden kehitys
  4. Laitemarkkinat
  5. Ohjelmistomarkkinat
  6. IT-palvelumarkkinat