Suomen IT-markkinat 2013-2017: Kesäkuun 2015 katsaus

Julkaistu:
25.06.2015
Tutkijat:

Mika Rajamäki, Satu Tanninen

Toiveet Suomen taloustilanteen paranemisesta ovat jatkuvasti siirtyneet eteenpäin. Viimeisten talousennusteiden mukaan hidas elpyminen alkaa vasta vuonna 2016. Gartner ennustaa IT-kasvun jatkuvan tänä vuonna kahden prosentin vauhtia ja kiihtyvän reiluun kolmeen prosenttiin ennustejakson loppua kohti.

Tutkimuksen tavoite

Gartner on päivittänyt ennusteensa Suomen IT-markkinoiden kehityksestä. ”Suomen IT-markkinat 2013-2017” -tutkimuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen IT-markkinoiden arvosta ja markkinoiden arvon kehityksestä. Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen laitemarkkinoiden, IT-palvelumarkkinoiden ja ohjelmistomarkkinoiden kehitystä.

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

  • Miten Suomen IT-markkinat kehittyvät vuonna 2015, ja mikä on näkymä vuosille 2016-2017?
  • Miten nykyinen taloustilanne vaikuttaa IT-markkinoihin?
  • Miten laitemarkkinat, ohjelmistomarkkinat ja IT-palvelumarkkinat kehittyvät eri osa-alueillaan?
  • Mitkä olivat johtavat IT-palvelutoimittajat vuonna 2014?

Sisällysluettelo

  1. Yhteenveto
  2. Tavoite ja menetelmät
  3. Suomen IT-markkinoiden kehitys
  4. Laitemarkkinat
  5. Ohjelmistomarkkinat
  6. IT-palvelumarkkinat