Suomen IT-kokonaismarkkinat kasvavat 3,1 prosenttia vuonna 2017, arvioi Gartner

Julkaistu:
25.12.2016

Gartnerin päivitetyn ennusteen mukaan vuonna 2017 IT-kokonaismarkkinat kasvavat 3,1 prosenttia ja niiden arvo on 6,85 miljardia euroa. Vuoden 2016 kasvuksi on arvioitu 2,2 prosenttia.

Vuosien 2018 ja 2019 ennustetta on tarkistettu 0,2 prosenttiyksikköä ylöspäin, mikä johtuu etenkin laitemarkkinoiden voimakkaan laskun hieman arvioitua nopeammasta loiventumisesta ja edelleen kasvavasta ohjelmistolisenssien myynnistä.

Suomen IT-markkinat 2015-2019 – joulukuun 2016 markkina-analyysin tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen IT-markkinoiden arvosta ja kehityksestä. Analyysi sisältää luvut vuodelta 2015, päivitetyn ennusteen vuodelle 2016 sekä alustavan ennusteen vuosille 2017-2019.

Ennuste perustuu marras-joulukuussa 2016 käytettävissä olleisiin tietoihin ja kokonaistalouden kasvunäkymiin.

IT-markkinoiden arvoa mitataan tässä analyysissä loppukäyttäjäkulutuksella (end user spending): Rahamäärä, jonka yritykset, muut organisaatiot ja kotitaloudet käyttävät laitteisiin, ohjelmistoihin ja ulkoisiin palveluihin.