Prosessien automatisointi suomalaisissa organisaatioissa 2019

Gartner teki toista kertaa tutkimuksen nousevien automatisointiteknologioiden, ohjelmistorobotiikan ja koneoppimisen käytöstä prosessien automatisoinnissa Suomessa.

Julkaistu:
07.06.2019
Analyytikot

Susanna Silvennoinen, Hanna Kärki

Tutkimus on jaettu kolmeen erikseen julkaistavaan osaan:

1) Prosessien automatisointi suomalaisissa organisaatioissa (mukana keskeiset havainnot, johtopäätökset ja suositukset)

2) Ohjelmistorobotiikan käyttö suomalaisissa organisaatioissa

3) Koneoppimisen käyttö suomalaisissa organisaatioissa

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu tietohallintojohtoa edustavista vastaajista. Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina tammi- ja huhtikuun 2019 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 190 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta.

Tutkimuksesta käy ilmi, että:

  • Automaatioteknologioiden penetraatio on laajaa, mutta toistaiseksi yksittäistä, pistemäistä ja kokeilevaa.
  • Keskeisin este hyödyntämiselle on käyttökohteiden tunnistaminen.
  • Henkilöstön saatavuus- ja osaamisvaje hidastavat automatisointia eniten.
  • Koulutus- ja R&D-työtä ulkoistetaan palveluntarjoajille, mutta suunnittelutyötä tehdään pääosin itse.
  • Aiemmilla yhteistyökumppaneilla on etulyöntiasema arvioitaessa varteenotettavia palveluntarjoajia.
  • Automatisoinnista lähes 40% kustannetaan varsinaisen IT-budjetin ulkopuolelta.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset

Suosituksia palveluntarjoajille

Käyttöaste

Palveluntarjoajien käyttö ja mielikuva

Budjetointi

Liitteet