Pilvipalvelujen käyttäminen Suomessa 2017

Tutkimuksesta käy ilmi, että pilvipalvelut ovat laajasti käytössä organisaatioissa: pilvipalveluita on käytössä 92 %:ssa organisaatioista ja niistä 38 % pyrkii ensisijaisesti hankkimaan uuden tietotekniikan pilvipalveluna (suurista organisaatioista jopa 48 % tekee näin).
IaaS- ja PaaS-palvelujen ostaminen koetaan kuitenkin haastavaksi, ja joka toiselta organisaatiolta puuttuu vielä käyttöönottosuunnitelma näiden osalta.

Julkaistu:
27.12.2017
Analyytikot

Hanna Kärki, Susanna Silvennoinen

Tässä tutkimuksessa Gartner selvittää pilvipalvelujen käytön laajuutta, budjetointia sekä palveluntarjoajien valintaan vaikuttavia kriteereitä. Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina loka- ja marraskuun 2017 välisenä aikana.  Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 149 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta. Näistä seitsemässä (7) organisaatiossa ei hyödynnetty pilvipalveluja lainkaan.
Haastateltavat edustavat pääasiassa tietohallintoa (84 % vastaajista) ja ovat useimmiten tietohallintojohtajia tai -päälliköitä.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa
Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
Suosituksia palveluntarjoajille
Pilvipalvelujen käyttöaste
Pilvipalvelujen budjetointi
Software as a Service (SaaS)
Infrastructure as a Service (IaaS)
Platform as a Service (PaaS)
Pilvipalvelujen käyttö toimialoittain

Liite: Palveluvalinnan tärkeät tekijät
Liite: Taustatiedot