Pilvipalvelujen käyttäminen Suomessa 2016

Suomessa jo kolmannes organisaatioista harkitsee tietotekniikkaa ostaessaan ensisijaisesti pilvipalveluja.

Julkaistu:
22.11.2016
Asiantuntijat:

Mika Rajamäki

Gartnerin Suomessa tehty tutkimus kertoo, että jo kolmannes organisaatioista harkitsee tietotekniikkaa ostaessaan ensisijaisesti pilvipalveluja. Useita ohjelmistoja ostetaan nyt vähintään yhtä paljon pilvipalveluna kuin perinteisinä lisensseinä. Erilaisten pilvipalvelujen laajeneva käyttö vankistaa hybridi- IT-ympäristöjen asemaa organisaatioissa.

Raportti selvittää mitä ratkaisuja ja palveluntarjoajia yritykset sekä julkisen sektorin organisaatiot Suomessa käyttävät pilvipalveluja hankkiessaan.

Ota yhteyttä

Tutkimuksesta löytyvät vastaukset mm. näihin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat tärkeimmät pilvipalvelutoimittajien valintakriteerit?
 • Miten käytetty raha jakaantuu eri pilvipalveluiden ja pilvipalvelutoimittajien kesken?
 • Miten pilvipalveluiden käytön hyötyjä mitataan?
 • Mitkä ovat käytetyimmät SaaS-ohjelmistot?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen taustaa ja määritelmiä
 • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
 • Pilvipalveluiden käyttäminen
 • Pilvipalvelujen käytön edistäjät ja hidastajat
 • Ohjelmistojen ostaminen pilvipalveluna
 • Pilvipalveluihin budjetointi
 • Palveluntarjoajien valintakriteerit ja käyttäminen
 • Pilvipalveluiden hyötyjen mittaaminen
 • Suosituksia palveluntarjoajille
 • Liite