Pilvipalveluja harkitsee ensijaisena vaihtoehtona jo 31 prosenttia organisaatioista, sanoo Gartnerin tutkimus

Vuonna 2017 IT-budjetista käytetään 20 prosenttia pilvipalveluihin

Julkaistu:
28.11.2016

ESPOO, Suomi, 28. marraskuuta 2016 – Vuonna 2016 jo 31 prosenttia organisaatioista harkitsee tietotekniikkaa ostaessaan ensisijaisesti pilvipalveluja, kertoo Gartnerin Suomessa tehty tutkimus. Vuonna 2015 vastaava luku oli 12 prosenttia. Kyselyn mukaan vuoden 2017 IT-budjetista käytetään jo 20 prosenttia pilvipalveluihin, joka tarkoittaa 33 prosentin kasvua vuodesta 2016 (ks. kuvio 1).

Pilvipalvelujen käyttäminen Suomessa 2016” -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina loka-marraskuussa 2016. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 157 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta.

”Nopeasti kasvanut osuus kielii siitä, että pilvipalvelujen lisäarvolupaus mm. skaalautuvasta IT:stä, helposta ja nopeasta käyttöönotosta ja ketterästä testausympäristöstä, puhuttelee organisaatioita”, sanoo Gartner principal research analyst, Mika Rajamäki ja jatkaa: ”Palveluntarjoajien markkinointiviesti tulisi pohjautua asiakkaan IT-investointikriteereihin eikä niinkään kustannussäästöihin”.

Siitäkin huolimatta, että pilvipalvelujen kasvu on nopeaa, tietosuojamääräykset ja huoli tietoturvasta hidastavat eniten pilvipalvelujen käyttöä edelleen. Yksityisyyden suoja on tietyillä toimialoilla ehdoton edellytys. Tietosuojaa koskevat lainsäädäntö, määräykset ja ohjeistukset hidastavat pilvipalvelujen käyttöönottoa etenkin terveydenhoidossa. Palvellakseen mahdollisimman laaja-alaisesti suomalaista asiakaskuntaa (etenkin julkinen sektori, terveydenhoito- ja finanssisektori), palveluntarjoajien on voitava tarjota pilvipalveluja myös paikallisista datakeskuksista.

Kuvio 1 Pilvipalvelujen osuus IT-kokonaisbudjetista

Lähde: Gartner (marraskuu 2016)

Yksityskohtaisempaa tietoa on saatavilla Gartner LINE -palvelun asiakkaille ”Pilvipalvelujen käyttäminen Suomessa 2016” -katsauksesta.

About Gartner

Gartner, Inc. (NYSE: IT) is the world’s leading information technology research and advisory company. The company delivers the technology-related insight necessary for its clients to make the right decisions, every day. From CIOs and senior IT leaders in corporations and government agencies, to business leaders in high-tech and telecom enterprises and professional services firms, to technology investors, Gartner is the valuable partner to clients in approximately 10,000 distinct enterprises worldwide. Through the resources of Gartner Research, Gartner Executive Programs, Gartner Consulting and Gartner Events, Gartner works with every client to research, analyse and interpret the business of IT within the context of their individual role. Founded in 1979, Gartner is headquartered in Stamford, Connecticut, USA, and has 8,300 associates, including more than 1,800 research analysts and consultants, and clients in more than 90 countries. For more information, visit www.gartner.com