Ohjelmistorobotiikan käyttö suomalaisissa organisaatioissa 2019

Gartner teki toista kertaa tutkimuksen nousevien automatisointiteknologioiden, ohjelmistorobotiikan ja koneoppimisen käytöstä prosessien automatisoinnissa Suomessa.

Julkaistu:
07.06.2019
Analyytikot

Susanna Silvennoinen, Hanna Kärki

Tutkimus on jaettu kolmeen erikseen julkaistavaan osaan:

1) Prosessien automatisointi suomalaisissa organisaatioissa (mukana keskeiset havainnot, johtopäätökset ja suositukset)

2) Ohjelmistorobotiikan käyttö suomalaisissa organisaatioissa

3) Koneoppimisen käyttö suomalaisissa organisaatioissa

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu tietohallintojohtoa edustavista vastaajista. Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina tammi- ja huhtikuun 2019 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 190 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta.

Tutkimuksesta käy ilmi, että yhä useampi hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa prosessien automatisoinnissa, mutta käyttö on toistaiseksi yksittäistä, pistemäistä ja kokeilevaa.

  • Suurimmalla osalla on käytössä vain yksi tai kaksi ohjelmistorobottia.
  • Ydinprosesseista on yleisimmin automatisoitu vasta 1-5 %.
  • Johtamisen alue on heikoimmin hyödynnetty ohjelmistorobotiikan alue.

Kolme tuotetta hallinnoivat markkinaa 56% osuudella, loppuosa hajautuu laajasti.

Palveluntarjoajamarkkinassa ei johtajaa varsinaisesti ole, vaan kenttä jakautuu yli 40 toimijan kesken.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Käyttöaste

Hyödyt

Volyymit

Ostomalli

Käytetyt tuotteet ja palveluntarjojat

Liitteet