Mobiliteetin hyödyntäminen suomalaisissa organisaatioissa 2018

Edistyksellisimmillä organisaatioilla mobiliteetin hyödyntäminen on jo osana yrityksen isompaa strategiaa, eikä erillisiä suunnitelmia enää ole.
Mobiliteetti nähdään oleellisena tekijänä digitaalisissa hankkeissa ja sen koetaan olevan myös osana isompaa transformaatiota.

Julkaistu:
28.09.2018
Analyytikko

Toni Nygrén

Gartner on selvittänyt mitkä ovat mobiliteetin hyödyntämisen näkymät organisaatioissa sekä mitkä ovat suunnitelmien pääteemat.
Tutkimuksessa selvitettiin mobiililaitteiden alustojen trendiä, M2M-liittymien näkymiä sekä mobiilisovelluksien käyttöä.

Windows Phone on käytännössä poistunut organisaatioiden älypuhelinten laitevalikoimista. Android-alustan älypuhelimien B2B-markkinoita dominoi edelleen Samsung.
Huomioitavaa on Nokian laitteiden nopea paluu organisaatioihin. Organisaatiot panostavat edelleen mobiilisovelluksiin. 45 prosenttia tutkimukseen osallistuvista kertoo investointien lisääntyvän ensi vuoden aikana verrattuna kuluvaan vuoteen.

Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina kesä-elokuun 2018 välisenä aikana.
Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 161 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset

Mobiliteetin hyödyntämiseen liittyvät suunnitelmat

Organisaatioiden mobiililaitteet

Koneiden mobiliteetti

Mobiilisovellukset

Suosituksia palveluntarjoajille

Liite: Taustatiedot