Mobiliteetin hyödyntäminen suomalaisissa organisaatioissa 2017

Organisaatioiden mobiilistrategian pääteemaksi on tänä vuonna noussut tietoturva. Windows Phone-alustan älypuhelimet poistuvat myös yrityskäytöstä kovaa vauhtia, mikä aiheuttaa epätietoisuutta uusien alustastrategioiden myötä tietoturvassa.

Julkaistu:
11.10.2017
Analyytikot:

Toni Nygrén

Gartner on selvittänyt mitkä ovat mobiliteetin hyödyntämisen näkymät organisaatioissa sekä mitkä ovat strategioiden pääteemat. Tutkimuksessa selvitettiin myös mobiilipalvelujen ostamisen kriteereitä, tyytyväisyyttä palveluntarjoajiin, mobiilipalvelujen kustannuksiin liittyviä trendejä sekä mobiilisovelluksien käyttöä.

Organisaatiot liputtavat mobiilisovellushankkeiden kasvua seuraavalle vuodelle. Lähes 50 prosenttia vastaajista kertoo investointien lisääntyvän vuonna 2018 ja 9 prosenttia kertoo kasvua tulevan yli 20 prosentin verran. Palveluntarjoajien kehityskohteiksi mainittiin mm. uusien palvelujen kehittäminen ja innovointi sekä erityisesti tiedottaminen uusista palveluista.

Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina kesä- ja elokuun 2017 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 159 organisaatiota.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo:

Tutkimuksen taustaa
Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
Mobiliteettiin liittyvät suunnitelmat
Mobiilipalvelujen ostaminen ja palveluntarjoajat
Mobiilisovellukset
Suosituksia palveluntarjoajille
Tutkimuksen taustatietoja