Mobiilisovelluskehityksen näkymät organisaatioissa, Tammikuu 2016

Julkaistu:
09.03.2016
Tutkijat:

Toni Nygrén, Silja Zetterman

Gartnerin tutkimuksen mukaan suomalaisten organisaatioiden käytössä olevien sovellusten pääpaino on operatiivisen tehokkuuden lisäämisessä hankkeita priorisoidessa. Lähes neljännes näkee mobiilisovellusten soveltuvan huonosti liiketoimintaan eikä siten näe niille businesslähtöistä tarvetta. Sovelluskehittäjille sekä integraattoreille on nähtävissä suuri portentiaali.

Tutkimuksen toteutus ja tavoite

”Mobiilisovelluskehityksen näkymät organisaatioissa” -tutkimuksen tavoitteena on selvittää mobiilisovellusten hyödyntämisen tasoa organisaatioissa sekä mitkä ovat kehityksen painopisteet ja jarrut.

Tutkimuksen toteutus perustuu puhelimitse toteutettuihin haastatteluihin. Tiedonkeruu toteutettiin aikavälillä elokuu 2015 – lokakuu 2015.

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

  • Miten soveluuskehityksen hankkeita voi priorisoida?
  • Minkä tyyppisiä sovelluksia organisaatioilla on käytössä?
  • Mitkä ovat kehityksen painopisteet?

Sisällysluettelo

  • Tutkimuksen taustaa ja määritelmiä
  • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
  • Mobiilisovellusten kehityksen priorisointi
  • Mobiilisovellukset organisaatioissa
  • Teknologiavalinnat kehityshankkeissa
  • Taustatietoa vastaajista