Mobiilipalvelut ja palveluntarjoajat 2018

Osallistuneista organisaatioista yli puolella on mobiliteettiin liittyvä palvelusopimus (Managed Mobility Services).
Palveluntarjoajilla on parannettavaa erityisesti innovoinnissa ja asiakaskeskeisyydessä.

Julkaistu:
04.10.2018
Analyytikko

Toni Nygrén

Gartner on selvittänyt mitkä ovat mobiliteettiin liittyvien palvelujen näkymät, sekä miten tyytyväisiä ollaan mobiilipalveluntarjoajiin.
Tutkimuksessa selvitettiin mobiilipalvelujen ostamisen kriteereitä, palvelujen käyttöä, tyytyväisyyttä palveluntarjoajiin ja mobiilipalvelujen kustannuksiin liittyviä trendejä.

Palvelun sisällön painopiste on laitteissa sekä laitehallinnassa. Palvelun käyttäjistä 70 prosentilla on laitteiden elinkaaripalvelu sekä hallintapalvelu 65 prosentilla.
Kokonaisuutena kukaan operaattoreista ei selkeästi erotu tutkimukseen osallistuneiden vastausten perusteella. Kaikilla on parannettavaa erityisesti asiakaskeskeisyydessä, kuten aktiivisessa vuorovaikutuksessa, innovoinnissa sekä raportoinnissa.

Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina kesä-elokuun 2018 välisenä aikana.
Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 161 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset

Mobiliteetin palvelusopimus

Mobiilipalvelujen ostaminen ja palveluntarjoajat

Suosituksia palveluntarjoajille

Liite: Taustatiedot