Masterdatan Hallinta Suomessa

Julkaistu:
16.03.2016
Tutkijat:

Johanna Stjerna, Satu Tanninen

Järjestelmien ja palveluntarjoajien kenttä on laaja. Kokonaisvastuu on usein organisaatiolla itsellään ja järjestelmät ovat siiloutuneet. Masterdata liittyy kiinteästi tärkeisiin liiketoiminnan kehityshankkeisiin. Erityisesti horisontaalit MDM-hankkeet vaativat lisää fokusta liiketoiminnalta. Investoinnit masterdatahankkeisiin ovat runsaassa kasvussa.

Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet

Gartnerin Masterdatan hallinta -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mm. MDM-ratkaisujen hyödyntämistä ja niihin kohdistuvia investointeja Suomessa.

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu pääasiassa tietohallintoa edustavista vastaajista johto- tai päällikkötasolla sekä (liike)toiminnan edustajista. Tiedonkeruu toteutettiin marras-joulukuussa 2015 puhelinhaastatteluina. Vastaajia on yhteensä 81.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

  • Tutkimuksen taustaa
  • Keskeiset havainnot ja suositukset
  • Masterdatan hallintaratkaisujen hyödyntäminen
  • Käytetyt palvelutarjoajat
  • Investoinnit MDM-ratkaisuihin
  • Vastaajien taustatiedot