Koneoppimisen käyttö suomalaisissa organisaatioissa 2019

Gartner teki toista kertaa tutkimuksen nousevien automatisointiteknologioiden, ohjelmistorobotiikan ja koneoppimisen käytöstä prosessien automatisoinnissa Suomessa.

Julkaistu:
07.06.2019
Analyytikot

Susanna Silvennoinen, Hanna Kärki

Tutkimus on jaettu kolmeen erikseen julkaistavaan osaan:

1) Prosessien automatisointi suomalaisissa organisaatioissa (mukana keskeiset havainnot, johtopäätökset ja suositukset)

2) Ohjelmistorobotiikan käyttö suomalaisissa organisaatioissa

3) Koneoppimisen käyttö suomalaisissa organisaatioissa

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu tietohallintojohtoa edustavista vastaajista. Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina tammi- ja huhtikuun 2019 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 190 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta.

Tutkimuksesta käy ilmi, että:

  • Koneoppimisen yödyntäminen on lähtenyt hitaasti etenemään, mutta sitä hyödynnetään monipuolisesti eri toiminnoissa
  • Koneoppiminen on tärkeässä roolissa IT-hallintatehtävissä.
  • Koneoppimisen avulla on opittu virheistä, tekemään parempaa laatua nopeammin ja siten saavutettu tyytyväisempiä asiakkaita.
  • Tuotteissa löytyy selkeä markkinajohtaja mutta palvelutarjoajien kentässä ei varsinaisia markkinajohtajia vielä ole, vaan markkina hajautuu laajalle.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Käyttöaste

Hyödyt

Ostomalli

Käytetyt tuotteet ja palveluntarjojat

Liitteet