Julkisten IT-infrastruktuuri- pilvipalveluiden ostaminen Suomessa 2019

Gartner seuraa säännöllisesti pilvipalveluiden etenemistä ja käyttöä Suomessa. Tämä tutkimus selvittää julkisen IT-infrastruktuurin ostamista palveluna (jatkossa julkinen IaaS) suomalaisissa organisaatioissa.

Julkaistu:
04.04.2019
Analyytikot

Hanna Kärki, Toni Nygren, Susanna Silvennoinen

Tutkimus on jaettu kahteen osaan:

1.Julkisten IT-infrastruktuuripilvipalveluiden käyttö Suomessa 2019: Käytön laajuus, haasteet ja tietoturvakysymykset

2.Julkisten IT-infrastruktuuripilvipalveluiden ostaminen Suomessa 2019: Kustannukset, budjetointi ja palveluntarjoajat

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu tietohallintojohtoa edustavista vastaajista. Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelin-haastatteluina marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 184 organisaatiota.

Tutkimuksesta käy ilmi, että julkisen IaaS:n kustannusten seuranta on vain kolmanneksen mielestä vaikeampaa pilvipalvelujen myötä. Käytettävissä olevien eri ympäristöjen lukumäärä ei myöskään oleellisesti vaikuta kustannusten seurantaan.

Huolta aiheuttavat kuitenkin piilokustannukset sekä investoinnin hyödyn osoittaminen.

Erityisesti julkishallinnon organisaatiot kaipaavat apua budjetin arviointiin ja todellisten kustannusten laskemiseen.

Lähes puolet vastaajista ilmoittaa saaneensa säästöjä julkisen IaaS:n käytön myötä.

Julkista IaaS:a käyttävät organisaatiot ovat myös investoimassa julkiseen IaaS:n toiseksi eniten heti SaaS investointien jälkeen.

Microsoft hallitsee soveltuvimman palvelutarjoajan mielikuvaa. Kakkossija jaetaan kuitenkin eri toimijoille toimialojen ja yrityskoon mukaan tarkasteltuna. Kaikkiaan mainittiin 56 eri toimijaa, joten markkinoilla haetaan haastajia kärkipäähän.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset

Suosituksia palveluntarjoajille

Budjetti ja palveluntarjoajat

Kustannusten hallinta

Mielikuva julkisen IaaS:n toimittajista

Liite 1: Vastaajien taustatiedot ja määritelmiä