Julkisten IT-infrastruktuuri- pilvipalveluiden käyttö Suomessa 2019

Gartner seuraa säännöllisesti pilvipalveluiden etenemistä ja käyttöä Suomessa. Tämä tutkimus selvittää julkisen IT-infrastruktuurin palveluna käyttöä (jatkossa julkinen IaaS) suomalaisissa organisaatioissa.

Julkaistu:
19.03.2019
Analyytikot

Hanna Kärki, Toni Nygren, Susanna Silvennoinen

Tutkimus on jaettu kahteen osaan:

1.Julkisten IT-infrastruktuuripilvipalveluiden käyttö Suomessa 2019: Käytön laajuus, haasteet ja tietoturvakysymykset

2.Julkisten IT-infrastruktuuripilvipalveluiden ostaminen Suomessa 2019: Kustannukset, budjetointi ja palveluntarjoajat

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu tietohallintojohtoa edustavista vastaajista. Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelin-haastatteluina marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 184 organisaatiota.

Tutkimuksesta käy ilmi, että käyttö on monipuolista:

  • Organisaatioilla, jotka käyttävät tai suunnittelevat julkisen IaaS:n käyttöä, tämän osuus kokonais IT-kapasiteetista on yli viidennes ja se on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden aikana.
  • Julkisen IaaS:n investointeja tehdään täysin uusien palvelujen tuottamiseen lähes yhtä laajasti kuin olemassa olevien ratkaisujen korvaamiseen, täydentämiseen ja laajentamiseen.

Uusien teknologioiden hyödyntämiseen, kuten toimimaan IoT-alustana, julkinen IaaS on vasta alkamassa.

Julkisen IaaS:n käyttöä kokonaisuutena varjostaa oikeanlaisen osaamisen löytäminen omasta organisaatiosta sekä hallinnan monimutkaisuus. Myös erilaiset tietoturvahaasteet nousevat esiin.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset

Suosituksia palveluntarjoajille

Julkisten IT-infrastruktuurin pilvipalveluiden käyttö

Haasteet julkisten pilvipalveluiden käytössä

Tietoturva

Vastaajien taustatiedot ja määritelmiä

Liitteet