IT-palveluntarjoajien tunnettuus 2018

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää IT-palvelun-tarjoajien tunnettuutta ja soveltuvuutta* asiakasorganisaatioiden näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan pääasiallista IT-palveluntarjoajaa sekä ulkoa ostettujen IT-palvelujen osuutta IT-budjeteissa. Lopuksi on selvitetty erottautuuko jokin IT-palveluntarjoaja erityisen positiivisesti tai digitaalisen liiketoiminnan mahdollistajana muista palveluntarjoajista.

Julkaistu:
11.05.2018
Analyytikot

Hanna Kärki, Susanna Silvennoinen

Tutkimuksesta käy ilmi, että markkinalla on nähtävissä selkeitä muutoksia tunnetuimpien palvelutarjoajien listassa. Organisaatiot haluaisivat vähentää palveluntarjoajien määrää, mutta digitalisaation murroksen vuoksi ne joutuvat hankkimaan osaamista yhä useammalta palveluntarjoajalta. Osaamisen ostaminen ulkoa kasvattaa täten myös ulkoa ostettavien IT-palvelujen budjetteja.

Tutkimus toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina helmi- ja huhtikuuun 2018 välisenä aikana.  Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 188 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta. Haastateltavat edustavat pääasiassa tietohallintoa. Vastaajien ja organisaatioiden taustatiedot on esitelty raportin lopussa olevassa liitteessä.

IT-palveluntarjoaja määriteltiin tässä tutkimuksessa tietotekniikka- tai tietoliikenneorganisaatioksi, joka tarjoaa IT-palveluita, kuten esimerkiksi ohjelmistojen ja IT-laitteiden ylläpitoa tai tukea, järjestelmien tai sovellusten integrointi- ja käyttöönottopalveluita, sovelluskehityspalveluita, tietoteknistä konsultointia sekä IT-infrastruktuurin hallinta- tai käyttöpalveluita tai sovellusten hallintapalveluita ml. pilvipalvelut. IT-palveluiden käyttö voi asiakasnäkökulmasta olla projektiluontoista tai jatkuvaa.


*
Ei ota kantaa markkinaosuuteen

 

Vastaajilta kysyttiin mm.:

  • Miten arvioitte käyttämienne palveluntarjoajien määrän kehittyvän vuoden 2019 loppuun mennessä?
  • Mikä on kaikkien ulkoa ostettujen IT-palvelujen osuus IT-budjetista?
  • Mitkä organisaatiot soveltuisivat mielestänne erityisen hyvin IT-infrastruktuuripalvelujen / sovelluspalveluiden toimittajaksi?
  • Mikä on pääasiallinen IT-palveluntarjoajanne?
  • Miten arvioisitte operaattoria mahdollisena IT-palveluntarjoajana?
  • Erottuuko markkinoilla jokin toimija digitaalisen liiketoiminnan mahdollistajana?

 

 

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset

Käytettävien palveluntarjoajien määrä ja osuus budjetista

Tunnetuimmat IT-palveluntarjoajat

Tunnetuimmat IT-infrastruktuuritoimittajat

Tunnetuimmat sovellustoimittajat

Pääasiallisen palveluntarjoajan arviointia

Operaattorin soveltuvuus IT-palveluntarjoajaksi

Mielikuva positiivisesti erottautuvista toimijoista

Liite: Taustatietoja ja -taulukoita