IT-palveluntarjoajien käyttäminen 2016 – Osa 2: Ostokäyttäytymisen trendit ja pääasiallisen IT-palveluntarjoajan arviointia

Julkaistu:
21.03.2016
Asiantuntijat:

Mika Rajamäki

Pääasiallisten palveluntarjoajien asiakastyytyväisyydessä on heikkenevä trendi. Organisaatiot kilpailuttavat IT-palveluostoja aikaisempaa yleisemmin. Samalla palveluostojen keskittäminen yhdelle tai muutamalle palveluntarjoalle ei ole aivan niin säännöllistä kuin aikaisemmin. Positiivisesti erottautuvia palveluntarjoajia tunnistetaan aikaisempaa yleisimmin.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksessa tavoitteena on selvittää IT-palveluntarjoajien tunnettuutta ja käyttämistä asiakasorganisaatioiden näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan organisaatioiden IT-palveluostamista sekä arvioita pääasiallisesta IT-palveluntarjoajasta.

Raportointi on jaettu kahteen osaan:

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin web-kyselynä ja puhelinhaastatteluina joulukuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 203 vastaajaa, jotka edustavat  organisaatioita eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta. Haastateltavat edustavat pääasiassa tietohallintoa (97 % vastaajista) ja ovat useimmiten tietohallintojohtajia, -päälliköitä tai -asiantuntijoita.

Ota yhteyttä

Tutkimuksesta löytyvät vastaukset mm. näihin kysymyksiin:

 • Miten organisaatioiden IT-palvelukustannukset kehittyvät?
 • Minkälaista palautetta pääasialliset palveluntarjoajat saavat toiminnastaan?
 • Mitkä ovat IT-palveluostamisen trendit?
 • Erottautuuko joku IT-palveluntarjoaja erityisen positiivisesti?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
 • Keskeiset havainnot
 • Käytettävien palveluntarjoajien määrä
 • Tunnetuimmat IT-palveluntarjoajat
  • Vastaajan organisaation henkilöstömäärän perusteella
  • Vastaajan organisaation toimialan ja liikevaihdon perusteella
 • Parhaiten soveltuvat IT-infrastruktuuripalveluntarjoajat
  • Vastaajan organisaation henkilöstömäärän perusteella
 • Parhaiten soveltuvat sovelluspalveluiden tarjoajat
  • Vastaajan organisaation henkilöstömäärän perusteella
 • Taustatietoja vastaajista ja liitteet