IT-palveluntarjoajien käyttäminen 2016 – Osa 1: Tunnetuimmat palveluntarjoajat sekä parhaiten soveltuvat IT-infrastruktuuri- ja sovelluspalveluntarjoaja

Julkaistu:
18.03.2016
Tutkijat:

Mika Rajamäki

Suurten IT-palvelutalojen tunnettuus on laskusuunnassa, kertoo Gartner. Myös keskisuuret IT-palvelutalot ovat hieman menettäneet tunnettuuttaan potentiaalisina palveluntarjoajina. Pilvipalvelut ovat siivittäneet ohjelmistovalmistajien osuuden kasvua potentiaalisina IT-palveluntarjoajina. Kasvu todennäköisesti jatkuu lähitulevaisuudessa.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksessa tavoitteena on selvittää IT-palveluntarjoajien tunnettuutta ja käyttämistä asiakasorganisaatioiden näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan organisaatioiden IT-palveluostamista sekä arvioita pääasiallisesta IT-palveluntarjoajasta

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin web-kyselynä ja puhelinhaastatteluina joulukuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 203 vastaajaa, jotka edustavat  organisaatioita eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta. Haastateltavat edustavat pääasiassa tietohallintoa (97 % vastaajista) ja ovat useimmiten tietohallintojohtajia, -päälliköitä tai -asiantuntijoita.

Raportointi on jaettu kahteen osaan:
Osa 1: Tunnetuimmat palveluntarjoajat sekä parhaiten soveltuvat IT-infrastruktuuri- ja sovelluspalveluntarjoajat (tämä raportti)
Osa 2: Ostokäyttäytymisen trendit ja pääasiallisen IT-palveluntarjoajan arviointia

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

 • Miten käytettävien palveluntarjoajien määrän arvioidaan kehittyvän jatkossa?
 • Mitkä ovat asiakasorganisaation näkökulmasta tunnetuimpia IT-palveluntarjoajia?
 • Mitkä IT-palveluntarjoajat soveltuvat parhaiten IT-infrastruktuuri-palveluiden tai sovelluspalveluiden tarjoajaksi?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
 • Keskeiset havainnot
 • Käytettävien palveluntarjoajien määrä
 • Tunnetuimmat IT-palveluntarjoajat
  • Vastaajan organisaation henkilöstömäärän perusteella
  • Vastaajan organisaation toimialan ja liikevaihdon perusteella
 • Parhaiten soveltuvat IT-infrastruktuuripalveluntarjoajat
  • Vastaajan organisaation henkilöstömäärän perusteella
 • Parhaiten soveltuvat sovelluspalveluiden tarjoajat
  • Vastaajan organisaation henkilöstömäärän perusteella
 • Taustatietoja vastaajista ja liitteet