IT-ostaminen suomalaisissa organisaatioissa

Digitalisaatio ja ketterät hankkeet haastavat sekä ostajat että myyjät – Suomessa joka viides sopimus johtaa jatkuviin tai useisiin sopimussakkoihin. Palveluntarjoajilta tarvitaan parempaa portfolion- ja sopimustenhallintaa sekä kykyä joustavaan palvelujen paketointiin.

Julkaistu:
27.06.2017
Analyytikot: Susanna Silvennoinen, Sanna Korhonen

Tässä tutkimuksessa Gartner on selvittänyt IT-ostamista suomalaisissa organisaatioissa. Tutkimus antaa näkemyksiä IT-ostamisen nykytilasta, kehitystarpeista ja odotuksista palveluntarjoajille.

Tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina helmi- ja huhtikuun 2017 välisenä aikana.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 144 organisaatiota.

Ota yhteyttä

Vastaajilta kysyttiin mm.

 • Kuinka usein IT-palveluntarjoajat eivät tavoita sopimuksessa vaadittuja tavoitteita?
 • Onko organisaationne IT-hankintaosaaminen riittävää vai vaatiiko se parantamista?
 • Mitä odotuksia teillä on palveluntarjoajille IT-ostamisen osalta?
 • Erottuuko jokin IT-palveluntarjoaja mielestänne erityisen positiivisesti muista palveluntarjoajista juuri mainitsemienne asioiden osalta?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen taustaa
 • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
 • Suosituksia palveluntarjoajille
 • Palveluntarjoajien palveluntason täyttyminen
 • Osto-organisaatioiden tavoitteet ja kyvykkyys
 • Odotuksia palveluntarjoajille
 • Liite 1: Taustatietoja
 • Liite 2: Lisäinformaatiota ja lähteet