IT-ostaminen suomalaisissa organisaatioissa 2020

Gartner seuraa kuinka IT-ostaminen ja hankintaprosessit muovautuvat liiketoiminnan uudistuviin tarpeisiin suomalaisissa organisaatioissa.

Julkaistu:
06.04.2020
Analyytikot:

Hanna Kärki, Susanna Silvennoinen

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu sekä tietohallinto- että liiketoimintajohtoa edustavista vastaajista, joiden vastuulla on IT-hankintojen päätökset. Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina loka-joulukuussa 2019. Tutkimukseen osallistui 180 organisaatiota, joiden vastaajista 117 edustaa tietohallintojohtoa ja 63 edustaa muuta johtoa ja asiantuntijoita.

Tutkimuksesta käy ilmi, että:

  • Ketteryyttä ja joustavuutta hidastavat perinteiset ostokäytännöt estävät tehokkaan liiketoiminnan tukemisen.
  • Suurin osa haastatelluista organisaatioista pyrkii keskittämään IT-palveluostot mahdollisimman pienelle määrälle palveluntarjoajia.
  • Palveluintegraattoria käyttää vain neljännes organisaatioista, julkishallinto tuplasti enemmän kuin muut toimialat.
  • IT-palveluntarjoajat ovat parantaneet toimintaansa saavuttaakseen sopimustavoitteet yhä useammin.
  • Puutteelliset tiedot uusista tai innovatiivisista IT-palveluntarjoajista estävät IT-osto-organisaatiota tukemasta liiketoimintaa heidän tavoitteissaan.

Ota yhteyttä

Sisällys:

* Tutkimuksen taustaa
* Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
* Suosituksia palveluntarjoajille
* Ostaminen ja hankintamallit
* Kyvykkyydet
* Sopimukset ja vaatimusten noudattaminen
* Palveluntarjoajat
* Toimialakatsaus
Liite 1: Vastaajien profiili
Liite 2: Yhteyshenkilö