IoT:n liiketoimintahyödyntäminen 2015

Julkaistu:
01.10.2015
Tutkijat:

Saija Ahlgren, Toni Nygrén, Silja Zetterman

Suomalaisista yrityksistä 70 % miettii IoT-ratkaisuja liiketoiminnassaan, yli kolmannes hyödyntää jo. Käyttö liittyy tehokkuuden kasvattamiseen. IoT:n hyödyt ovat edelleen hämärän peitossa. IoT- ja M2M-ratkaisujen markkinointi ja viestintä on epäonnistunut – markkinointiviestiä ei löydetä tai ymmärretä.

Tutkimuksen toteutus ja tavoite

”IoT:n liiketoimintahyödyntäminen 2015” -tutkimuksen tavoitteena  on selvittää digitalisaation ja laitteiden verkottumisen hyödyntämisen tilaa suomalaisissa organisaatioissa.

Tutkimukseen osallistui 283 vastaajaa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin huhti-heinäkuussa 2015 web- ja puhelinhaastatteluina.

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

 • Miten hyvin digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään Suomessa?
 • Mikä on IoT:n hyödyntämisen nykytila Suomessa?
 • Miten yritykset näkevät IoT:n vaikuttavan liiketoimintaansa?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen taustaa
 • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
 • Digitaalisen liiketoiminnan hyödyntämistilanne Suomessa
 • IoT:n hyödyntämisen nykytila Suomessa
 • Miksi digitalisaatiota ja IoT:ta on vaikea hahmottaa? Case M2M
 • Johtopäätöksiä
 • Suosituksia
 • Liite: Taustatietoa vastaajista