IoT-ratkaisujen arkkitehtuurimallit

Julkaistu:
04.11.2015
Tutkijat:

Saija Ahlgren, Toni Nygrén, Silja Zetterman

Gartnerin tutkimuksen mukaan Suomessa lähes 60 % IoT-käyttökohteista on suljetussa ympäristössä. Prosessikehitys ei ole synkronisoitu riittävän hyvin digitalisoitumisen kanssa. IoT:n eteneminen tapahtuu isojen organisaatioiden toimesta sekä aloilla missä on käytössä kalliita laitteita, koneita ja tuotantolinjoja. Kehitystä jarruttaa vanheneva ja vaikeasti integroituva tekniikka.

Tutkimuksen toteutus ja tavoite

”IoT-ratkaisujen arkkitehtuurimallit” -tutkimuksen tavoitteena on selvittää erilaisten IoT-arkkitehtuurien käyttöä suomalaisissa organisaatioissa.

Tutkimukseen osallistui 110 vastaajaa vastaajaa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin huhti-heinäkuussa 2015 haastatteluina.

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

 • Mitkä ovat käytössä olevat IoT-arkkitehtuurimallit?
 • Mitkä ovat eri arkkitehtuurimallien haitat ja hyödyt?
 • Käytännön esimerkkejä eri arkitehtuureista?
 • Miten yritykset ovat integroineet IoT-ympäristöään muihin taustajärjestelmiin?
 • Mikä integrointeja jarruttaa?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen taustaa ja määritelmiä
 • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
 • IoT-arkkitehtuurimallit
  • Laitekeskeinen arkkitehtuuri
  • Pilvikeskeinen arkkitehtuuri
  • Keskitinkeskeinen arkkitehtuuri
  • Suljettu ympäristö
  • Mobiilikeskeinen arkkitehtuuri
 • Eri IoT-arkkitehtuurimallien käyttö organisaatioissa
 • IoT:n integrointiasteen näkymät
 • Liite: Taustatietoja