IoT-ekosysteemien kehitys Suomessa – PK-yritysten näkökulma

Julkaistu:
07.04.2016
Asiantuntijat:

Johanna Stjerna, Satu Tanninen

Suomalaiset yritykset ovat tyypillisesti osana suomalaisia IoT-palveluntarjoajien verkostoja. Yleisimmät verkostot olivat SHOKit ja FIIF (Finnish Industrial Internet Forum). Myös kansainvälisiä verkostoja kannattaa pitää silmällä. Liikevaihdon ja brändin tunnettuuden kasvattaminen nimettiin tärkeimmiksi tekijöiksi kumppanuuden synnyssä. Tarjoama IoT-ratkaisujen ympärillä laajenee vuosina 2016 ja 2017. Vastaajista kolmanneksella oli kokonaisratkaisu (sis. sovellus, alusta, laitteet ja tietoliikenne).

Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet

Gartnerin ”IoT ekosysteemien kehitys Suomessa – PK-yritysten näkökulma” -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää IoT-palveluntarjoajien verkostoja ja tarjoamaa.

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu pääasiassa IoT-palveluntarjoajien johdon ja myynnin edustajista. Tiedonkeruu toteutettiin helmi-maaliskuussa 2016 web-kyselynä. Vastaajia on yhteensä 40, ja heistä 88 % on alle 250 hengen yritysten edustajia. Vastaajat vastasivat vain osaan kysymyksistä, joten n-määrä vaihtelee.

Ota yhteyttä

Tutkimuksesta löytyvät vastaukset mm. näihin kysymyksiin:

  • Mitä kumppanuudella tavoitellaan ja minkä tyyppisiä kumppaneita haetaan?
  • Mihin suuntaan IoT-tarjoama Suomessa kehittyy?

Sisällysluettelo

  • Tutkimuksen taustaa
  • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
  • IoT-verkostot
  • IoT-tarjoama
  • IoT-markkina
  • Vastaajien taustatiedot