Internet of Things- ja älyteknologiat jatkuvana palveluna Suomessa 2017

Suomessa jo 50 prosenttia organisaatioista hyödyntää IoT- tai älyteknologiaa lopputuotteessaan ja palvelussaan, kertoo Gartnerin Suomessa tehty tutkimus. Noin puolet organisaatioista ei ole kuitenkaan mitannut IoT-ratkaisun lisäarvoa, jolloin liiketoimintamallin muutoksen perustelu voi olla vaikeaa.

Julkaistu:
02.03.2017
Analyytikot:

Susanna Silvennoinen, Sanna Korhonen

Gartner on selvittänyt IoT-palveluiden käyttäjien tilannetta ja suunnitelmia Suomessa. Kyselyn vastaajat edustavat eri toimialoja. Toimialoista hieman muita enemmän painottuu teollisuus, mutta myös kauppa ja palvelut olivat vahvasti edustettuina tutkimuksessa, kuten myös rahoitus ja vakuutus, kunnat ja kaupungit sekä valtionhallinto.

Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka tuntevat parhaiten oman organisaationsa IoT-palveluiden hyödyntämisen tilan sekä suunnitelmat. Haastateltavat edustavat pääasiassa tietohallintoa (94 % vastaajista) ja ovat useimmiten tietohallintojohtajia tai -päälliköitä.

Tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina marraskuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 141 organisaatiota.

Ota yhteyttä

Vastaajilta kysyttiin mm.

 • Käyttääkö organisaationne verkottuneita laitteita (IoT) ja/tai älyteknologiaratkaisuja (smart machines) tarjoamissaan tuotteissa tai palveluissa?
 • Miten tyytyväinen olette nykyiseen IoT- tai älyratkaisuunne?
 • Mitä lisäarvoa odotatte ulkopuolisilta toimijoilta IoT- tai älyratkaisunne käyttöönoton yhteydessä?
 • Keitä Suomen markkinoilla toimivia palveluntarjoajia pidätte varteenotettavimpina kumppaneina IoT- tai älyteknologia-alueen jatkuvissa palveluissa?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen taustaa ja määritelmiä
 • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
 • Suosituksia palveluntarjoajille
 • IoT:n hyödyntämisen tila ja painopisteet suomalaisissa organisaatioissa
 • Palveluntarjoajien käyttö IoT-ratkaisujen suunnittelussa, käyttöönotossa ja käytön aikana
 • IoT-palvelujen ostaminen ja palveluntarjoajat
 • Liite: Taustatietoja