ICT:n ja liiketoiminnan kehityskohteet 2018

Gartnerin Suomessa tehty tutkimus kertoo, että tekoäly ja robotiikka kiinnostavat entistä enemmän kun toimintoja pyritään automatisoimaan. Organisaatioissa ollaan huolissaan tietoturvasta ja osaamisvajeesta enemmän kuin teknologiavalinnoista.

Julkaistu:
04.12.2017
Analyytikot:

Susanna Silvennoinen, Hanna Kärki

Gartner seuraa vuosittain toteutettavalla tutkimuksella suomalaisten organisaatioiden ICT-kehityskohteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mm. organisaatioiden tärkeimmät ICT-kehityshankkeet vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu sekä liiketoiminta- että tietohallintojohtoa edustavista vastaajista. Liiketoimintajohdolle suunnatut kysymykset käsittelivät tärkeimpiä investointikohteita liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta arvioituna, kun taas tietohallinnolle esitetyt kysymykset koskivat lisäksi myös tärkeimpiä ICT-hankkeita.

Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina syys-lokakuussa 2017. Tutkimukseen osallistui 147 organisaatiota, joiden vastaajista 108 edustaa tietohallintoa ja 51 liiketoimintaa.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo:

Tutkimuksen taustaa
Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
Suosituksia palveluntarjoajille
Investointitrendit 5 vuoden aikana
Tietohallinnon kehityshankkeet 2018
Digitaalisuuden haasteet ja mahdollisuudet
Liite 1: ICT-kehityshankkeiden vuosivertailut
Liite 2: Vastaajien taustatiedot ja luokittelut