ICT:n ja liiketoiminnan kehityskohteet 2020-2024

Gartner seuraa vuosittain toteutettavalla tutkimuksella suomalaisten organisaatioiden ICT-kehityskohteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mm. organisaatioiden tärkeimmät ICT-kehityshankkeet vuoden 2020 loppuun mennessä.

Julkaistu:
09.12.2019
Analyytikot

Susanna Silvennoinen, Hanna Kärki

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu sekä liiketoiminta- että tietohallintojohtoa edustavista vastaajista. Liiketoimintajohdolle suunnatut kysymykset käsittelivät tärkeimpiä investointikohteita liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta arvioituna, kun taas tietohallinnolle esitetyt kysymykset koskivat lisäksi myös tärkeimpiä ICT-hankkeita.

Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelin-haastatteluina heinä-lokakuussa 2019. Tutkimukseen osallistui 202 organisaatiota, joiden vastaajista 131 edustaa tietohallintoa ja 71 liiketoimintaa.

Tutkimuksesta käy ilmi, että:

Seuraavan 5 vuoden aikana tärkeimmät investointikohteet ovat asiakaskokemuksen hallinta ja älykkäät prosessit. Hyödyntämällä automatisoitua analytiikkaa ja päätöksentekoa prosesseissa ja asiakastapahtumissa lyhennetään läpimenoaikoja. Siitä seuraa kustannushyötyjä ja parempaa asiakaskokemusta.

ICT-hankkeiden kehityslistan kärjessä vuonna 2020 jatkaa tietoturva, datahallinta kasvattaa merkitystään. Masterdatan harmonisointi on tärkeää, jotta uusia teknologioita kuten koneoppimista ja blockchainia voidaan hyödyntää.

Investoinnit teknologiaan ovat tärkeämpiä suurille organisaatioille, kun puolestaan asiakaskokemus on tärkeämpää pienille organisaatioille. Toimialoista teollisuus painottaa projekteissaan kustannustehokkuutta, julkishallinto teknologiaa, kauppa ja palvelut asiakaskokemusta.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset

Suosituksia palveluntarjoajille

Investointitrendit 2020-2024

Tietohallinnon kehityshankkeet 2020

Toimialakatsaukset

Liite 1: Investointikohteiden ja ICT-kehityshankkeiden vuosivertailut

Liite 2: Vastaajien taustatiedot ja luokittelut