ICT:n ja liiketoiminnan kehityskohteet 2018 – toimialat

Tutkimuksesta käy ilmi, että organisaatioissa ollaan huolissaan tietoturvasta ja osaamisvajeesta enemmän kuin teknologiavalinnoista. Vuonna 2018 tietohallinto panostaa tietoturvaan kaikilla toimialoilla, sen sijaan viiden vuoden tähtäimellä investoinnit eri toimialoilla eroavat selkeästi toisistaan.

Julkaistu:
12.12.2017
Analyytikot

Susanna Silvennoinen, Hanna Kärki

  • Gartner seuraa vuosittain toteutettavalla tutkimuksella suomalaisten organisaatioiden ICT-kehityskohteita.
  • Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mm. organisaatioiden tärkeimmät ICT-kehityshankkeet vuoden 2018 loppuun mennessä. Tässä raportissa tutkimustulokset esitetään toimialoittain.
  • Tutkimuksen kohderyhmä koostuu sekä liiketoiminta- että tietohallintojohtoa edustavista vastaajista.
  • Liiketoimintajohdolle suunnatut kysymykset käsittelivät tärkeimpiä investointikohteita liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta arvioituna, kun taas tietohallinnolle esitetyt kysymykset koskivat lisäksi myös tärkeimpiä ICT-hankkeita.
  • Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina syys-lokakuussa 2017.
  • Tutkimukseen osallistui 147 organisaatiota, joiden vastaajista 108 edustaa tietohallintoa ja 51 liiketoimintaa.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset

Suosituksia palveluntarjoajille

Digitaalisuuden haasteet ja mahdollisuudet

Toimialakohtaiset investointitrendit seuraavan 5 vuoden aikana

Toimialakohtaiset tietohallinnon kehityshankkeet 2018

Liite 1: Vastaajien taustatiedot ja luokittelut