ICT-prioriteetit: Trendit 2020 ja hankkeet 2016 – katsaus toimialoihin

Julkaistu:
14.03.2016
Tutkijat:

Leena Mäntysaari, Silja Zetterman

Poimintoja tutkimuksesta ICT-prioriteetit: Trendit 2020 ja hankkeet 2016 – katsaus toimialoihin

 • Kauppa panostaa tuotteiden jäljitettävyyteen ja digitaalisiin kanaviin
 • Teollisuus hakee kilpailuetua asiakaskokemuksen hallinnasta ja panostaa digitaalisiin palveluihin
 • Finanssisektorilla innovaatio-kyvykkyyden kehittäminen ja älykkäät prosessit ovat keskeinen trendi
 • Terveydenhuollossa älykäs prosessi laittaa potilaan keskiöön
 • Kunnissa ja kaupungeissa sähköistetään palveluja ja luodaan pohjaa älykkäälle kaupungille
 • Valtionhallinto kehittää digipalveluita ja investoi tiedon parempaan hyödyntämiseen

Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet

Gartner seuraa vuosittain toteutettavalla tutkimuksella suomalaisten organisaatioiden ICT-kehityskohteita ja -trendejä. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu sekä liiketoiminta- että tietohallintojohtoa edustavista vastaajista. Kaikilta vastaajilta kysyttiin mm. vastaajan edustaman organisaation tärkeimpiä investointikohteita liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta vuoden 2020 loppuun mennessä

Tietohallintojohdolta kysyttiin erikseen tärkeimpiä ICT-kehityshankkeita vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tiedonkeruu toteutettiin touko-elokuussa 2015 web-kyselynä ja puhelinhaastatteluina. Vastaajia on yhteensä 150, joista liiketoimintaa edustaa 54 ja tietohallintoa 96 vastaajaa.

Raportointi

Tutkimus on raportoitu tähän mennessä kahtena kokonaisuutena:

 1. Liiketoiminnan tulokset liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavista tärkeimmistä (teknologia-)alueista. Julkaistu marraskuussa 2015.
 2. Tietohallinnon tulokset tärkeimmistä ICT-hankkeista. Julkaistu joulukuussa 2015.

Tässä raportissa luodaan katsaus toimialakohtaisiin tuloksiin: kauppa, teollisuus, finanssi, terveydenhuolto, kunnat ja kaupungit sekä valtionhallinto. Koska toimialakohtaiset vastaajamäärät jäävät paikoin matalahkoiksi, on kerättyä tutkimusdataa täydennetty muulla Gartnerin tutkimustiedolla, asiantuntijahaastatteluilla, sekä julkisista tietolähteistä kerätyllä materiaalilla.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

 • Keskeiset teknologian hyödyntämiseen liittyvät trendit toimialoilla
 • ICT-prioriteetit ja hankkeet toimialoilla:
  • Kauppa
  • Teollisuus
  • Finanssi
  • Terveydenhuolto
  • Kunnat ja kaupungit
  • Valtionhallinto
 • Liite 1: Teknologia-alueet ja niiden kuvaukset
 • Liite 2:  ICT-kehityshankkeet 2013 – 2016 loppuun mennessä
 • Taustatietoa vastaajista