ICT-prioriteetit 2015-2020 – liiketoiminta

54 prosenttia organisaatioista pitää asiakaskokemuksen hallintaa ykkösprioriteettina, sanoo Gartner

Julkaistu:
24.11.2015
Tutkijat:

Leena Mäntysaari, Saija Ahlgren, Katriina Valli, Silja Zetterman

Poimintoja ICT-prioriteetit 2015-2020 – liiketoiminta -tutkimuksesta:

 • Pienet ja keskisuuret organisaatiot ovat suuryrityksiä innokkaampia hyödyntämään uusien teknologioiden mahdollisuuksia.
 • Asiakaskokemuksen hallinta on noussut vastaajien ykkösprioriteetiksi (54 % kokonaisvastaajamäärästä).
 • Big Dataan ja edistyneeseen analytiikkaan aikovat lähivuosina satsata eniten keskikokoiset yritykset.
 • Robotiikkaa ei edelleenkään nähdä merkittävänä kilpailukyvyn lisääjänä, varsinkaan suurissa yrityksissä.

Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet

Gartner seuraa vuosittain toteutettavalla tutkimuksella suomalaisten organisaatioiden ICT-kehityskohteita. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu sekä liiketoiminta- että tietohallintojohtoa edustavista vastaajista.

Tiedonkeruu toteutettiin touko-elokuussa 2015 web-kyselynä ja puhelinhaastatteluina, joissa vastaajia on yhteensä 150 (liiketoimintaa edustaa 54 ja tietohallintoa 96 vastaajaa).

Tutkimus julkaistaan kahdessa osassa:

 1. Liiketoiminnan tulokset liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavista tärkeimmistä (teknologia-)alueista. (tämä raportti).
 2. Tietohallinnon tulokset tärkeimmistä ICT-hankkeista. Ilmestyy joulukuussa 2015.

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

 • Mitkä ovat organisaatioiden tärkeimmät investointikohteet liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta vuoden 2020 loppuun mennessä?
 • Mitkä ovat organisaatioiden tärkeimmät ICT-kehityshankkeet vuoden 2016 loppuun mennessä?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen taustaa ja raportointi
 • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
 • Tärkeimmät liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät investointikohteet
 • Poimintoja alle 30 % – yli 10 % saavuttaneista kokonaisprioriteeteista
 • Poimintoja matalan prioriteetin kehityshankkeista
 • Liite 1: (Teknologia-)alueet ja niiden kuvaukset
 • Liite 2: Prioriteettitaulukko