ICT-kehityshankkeet 2016 – Tietohallinto

Julkaistu:
31.12.2015
Tutkijat:

Leena Mäntysaari, Mika Rajamäki, Silja Zetterman

Poimintoja tutkimuksesta ICT-Prioriteetit 2016 – Tietohallinto

 • Sähköisen asioinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen nousee kärkihankkeeksi 2016 lähes kaikilla toimialoilla.
 • Analytiikkahankkeisiin panostetaan voimakkasti digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen vauhdittamana.
 • Mobiilisovellusten hyödyntämistä laajennetaan – tavoitteena niin operatiivisen tehokkuuden lisääminen kuin asiakaspalvelun parantaminenkin.

Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet

Gartner seuraa vuosittain toteutettavalla tutkimuksella suomalaisten organisaatioiden ICT-kehityskohteita.  Tutkimuksen kohderyhmä koostuu sekä liiketoiminta- että tietohallintojohtoa edustavista vastaajista.

Tiedonkeruu toteutettiin touko-elokuussa 2015 web-kyselynä ja puhelinhaastatteluina, joissa vastaajia on yhteensä 150 (liiketoimintaa edustaa 54 ja tietohallintoa 96 vastaajaa).

Tutkimus julkaistaan kahdessa osassa:

 1. Liiketoiminnan tulokset liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavista tärkeimmistä (teknologia-)alueista Ilmestynyt marraskuussa 2015.
 2. Tietohallinnon tulokset tärkeimmistä ICT-hankkeista (tämä raportti).

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

 • Mitkä ovat tietohallinnon tärkeimmät kehityskohteet 2016?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen taustaa ja raportointi
 • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
 • ICT-kehityshankkeet 2016 loppuun mennessä
 • Poimintoja tärkeimmistä ICT-hankkeista eri toimialoilla
 • Poimintoja tärkeimmistä ICT-hankkeista eri kokoisissa organisaatioissa
 • Suosituksia palveluntarjoajille
 • Taustatietoa vastaajista
 • Liite: ICT-kehityshankkeet 2013 – 2016 loppuun mennessä