Gartner ennustaa IT-kokonaismarkkinoiden kasvun jatkuvan 2,4 prosentin vauhtia vuonna 2016

Julkaistu:
28.07.2016

IT-laitemarkkinoiden hiipuminen on ollut nopeaa ja negatiivinen kehitys tulee edelleen jatkumaan ennustejakson aikana Sen sijaan ohjelmisto- ja IT-palvelumarkkinoiden kohtalainen kasvu jopa hieman kiihtyy jatkossa yleisen taloustilanteen hiljalleen elpyessä.

Gartner ennustaa IT-kokonaismarkkinoiden kasvun jatkuvan tänä vuonna 2,4 prosentin vauhtia ja kiihtyvän reiluun kolmeen prosenttiin ennustejakson loppua kohti.

Gartner on päivittänyt ennusteensa Suomen IT-markkinoiden kehityksestä. ”Suomen IT-markkinat 2014-2018” kesäkuun 2016 -katsauksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen IT-markkinoiden arvosta ja markkinoiden arvon kehityksestä.

Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen laitemarkkinoiden, IT-palvelumarkkinoiden ja ohjelmistomarkkinoiden kehitystä.